Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Valmieras maratons | Nolikums

BIGBANK SKRIEN LATVIJA 2019

Valmieras maratons

Latvijas čempionāts pusmaratonā

Nolikums

 1. ORGANIZATORS

Bigbank Skrien Latvija Valmieras maratonu organizē biedrība sporta klubs „SportLat”(Reģ. Nr. 40008107277, Tel.: 67291526, e-pasts: sportlat@sportlat.lv) sadarbībā ar Valmieras pilsētas domi. 

Sacensību galvenais tiesnesis – Raitis Ravinskis

 1. DALĪBNIEKI UN VECUMA GRUPAS

 6 km, 12 km un 7,5 km nūjošanas distancēs var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma.

42.195 km un 21.0975 km distancēs drīkst piedalīties dalībnieki, kurri dzimuši 2002. gadā vai vecāki.

(Ja maratonu vai pusmaratonu vēlas skriet jaunāki dalībnieki, to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju, kas jāiesniedz pie sacensību numura izņemšanas! Lai reģistrētu dalībnieku, lūdzam rakstīt uz info@skrienlatvija.lv un atsūtīt ieskanētu iesniegumu).

Bērnu skrējienā drīkst piedalīties bērni, kas dzimuši 2007.gadā un jaunāki, kas var veikt savu distanci patstāvīgi pārvietojoties ar kājām!

Pusmaratona distancē Latvijas čempionāta ieskaitē dalībnieki startē sekojošās vecuma grupās: 

 

Vīrieši:

U20 2000.-2001. g.dz. 

Pieaugušie 2003. g.dz. un vecāki

 

Sievietes:

U20 2000.-2001. g.dz. 

Pieaugušie 2003. g.dz. un vecākas 

 

1.2. U20 vecuma grupas dalībnieki var izcīnīt LČ medaļas arī pieaugušo konkurencē.

 1. REĢISTRĀCIJA

Reģistrēties var internetā www.bigbankskrienlatvija.lv, kā arī Sportland veikalos visā Latvijā no 14.12.2018., un par paaugstinātu maksu sacensību Expo un sacensību dienā uz vietas.

 1. DALĪBAS MAKSAS
         

 

Apmaksas periods

42,195 km

21,0975 km

12km

6km

21.0975, 10 un 5 km*

Bērnu skrēj.

Nūjošana

16.11.2018-
13.12.2018.

EUR 25 (iekļauts krekls)

-----

-----

-----

-----

-----

-----

14.12.2018-
31.05.2019

EUR 25 (iekļauts krekls)

EUR 15

EUR 12

EUR 12

EUR 5

EUR 5

EUR 12

01.06. - 14.07.2019.

EUR 30

(Piesakoties līdz 19.jūnijam, iekļauts krekls)

EUR 15

EUR 12

EUR 12

EUR 5

EUR 5

EUR 12

15.07. - 08.09.2019.

EUR 35

EUR 20

EUR 17

EUR 17

EUR 5

EUR 5

EUR 17

09.09. - 13.09.2019.

EUR 40

EUR 25

EUR 20

EUR 20

EUR 10

EUR 5

EUR 20

14.09. - 15.09.2019.

EUR 50

EUR 30

EUR 25

EUR 25

EUR 15

EUR 15

EUR 25

                         

 

 1. DISTANCES UN VECUMA GRUPAS

Maratons - 42.195

Sievietes

Vīrieši

SM

1980. – 2003. dzimš. g.

VMM

1980. – 2003. dzimš. g.

SM40

1970. – 1979. dzimš. g.

VM40

1970. - 1979. dzimš. g.

SM50

1969. dzimš. g. un vecākas

VM50

1960. - 1969. dzimš. g.

 

 

VM60

1959. dzimš. g. un vecāki

 

Pusmaratons – 21,097 km Latvijas čempionāts

Sievietes

Vīrieši

S

1980. – 2003. dzimš. g.

V

1980. – 2003. dzimš. g.

S40

1970. – 1979. dzimš. g.

V40

1970. - 1979. dzimš. g.

S50

1969. dzimš. g. un vecākas

V50

1960. - 1969. dzimš. g.

 

 

V60

1959. dzimš. g. un vecāki

       

 

~ 10-12 km skrējiens

   

Sievietes

Vīrieši

SNJ

2000. dzimš. g. un jaunākas

VNJ

2000. dzimš. g. un jaunāki

SN20

1990. – 1999. dzimš. g.

VN20

1990. – 1999. dzimš. g.

SN30

1980. – 1989. dzimš. g.

VN30

1980. – 1989. dzimš. g.

SN40

1970. – 1979. dzimš. g.

VN40

1970. – 1979. dzimš. g.

SN50

1969. dzimš. g. un vecākas

VN50

1960. – 1969. dzimš. g.

 

 

VN60

1959. dzimš. g. un vecāki

       
       

~ 5-7 km skrējiens

   

Sievietes

Vīrieši

STB

2004. dzimš. g. un jaunākas

VTB

2004. dzimš. g. un jaunāki

STA

2001. – 2003. dzimš. g.

VTA

2001. – 2003. dzimš. g.

ST

2000. dzimš. g. un vecākas

VT

2000. dzimš. g. un vecāki

       
       
       

Bērnu skrējiens

   

Meitenes

Zēni

SB1

2013. dzimš. g. un jaunākas

VB1

2013. dzimš. g. un jaunāki

SB2

2011. – 2012. dzimš. g.

VB2

2011. – 2012. dzimš. g.

SB3

2009. – 2010. dzimš. g.

VB3

2009. – 2010. dzimš. g.

SB4

2007. – 2008. dzimš. g.

VB4

2007. – 2008. dzimš. g.

 

Distanču shēmas tiks publicētas mājas lapā bigbankskrienlatvija.lv un sportlat.lv sadaļās Valmieras maratons, divas nedēļas pirms pasākuma.

 

 1. PROGRAMMA UN STARTA LAIKI

Programma un starta laiki tiks publicēti mājas lapā bigbankskrienlatvija.lv un sportlat.lv sadaļās Valmieras maratons, divas nedēļas pirms pasākuma.

 

 1. APBALVOŠANA
 2. Maratons - 1.-3.v. katrā vecuma grupā sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām. 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.

1.vieta EUR 500

 1. vieta EUR 300

3.vieta EUR 200

4.vieta EUR 150

5.vieta EUR 100

6.vieta EUR 70

 1. Pusmaratons - 1.-3.v. katrā vecuma grupā sieviešu un vīriešu konkurencē ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām. 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām sieviešu un vīriešu konkurencē.

1.vieta EUR 300

 1. vieta EUR 200

3.vieta EUR 150

4.vieta EUR 100

5.vieta EUR 70

6.vieta EUR 50

 

 1. 12km skrējiens - 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar organizatoru un atbalstītāju sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē
 2. 6km skrējiens - 1.-6.v. absolūtajā vērtējumā ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām sieviešu un vīriešu konkurencē 
 3. Komandu vērtējums – 1.-6.v. ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām.

Katrs finišētājs (gan bērni, gan pieaugušie) saņem piemiņas medaļu, atbalstītāju un organizatoru sarūpētu finiša paku.

 Sezonas kopvērtējuma apbalvošanu skatīt vispārējos noteikumos.

 

 1. DROŠĪBA

Katrs dalībnieks, saņemot sacensību numuru, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un ievēros sacensību noteikumus un nolikumu. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta reģistrācijas anketu (Ja maratona vai pusmaratona distanci grib skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!) Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

 1. DISKVALIFIKĀCIJAS

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena Nolikuma prasības.

Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.

 1. CITI NOTEIKUMI

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs.

Par jautājumiem, kuri nav minēti sacensību vispārīgajos noteikumos un posma nolikuma lemj organizators. Organizators patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, iepriekš nebrīdinot dalībniekus.

Sekojiet līdzi jaunumiem bigbankskrienlatvija.lv un sportlat.lv mājas lapā sadaļā Valmieras maratons.

 

 1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Sportlat ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses datu apstrādē.

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz e-pastu: sportlat@sportlat.lv.