Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Pludmales skrējiens Vecāķi 2019 | Nolikums

PLUDMALES SKRĒJIENS "Vecāķi- 2019"

NOLIKUMS

 

LAIKS UN VIETA

Skrējiens notiks sestdien, 2019.gada 7. septembrī, Vecāķu pludmalē (Vecāķi)

 

SACENSĪBU VADĪBA

Sacensības organizē  biedrība „Sporta klubs SportLat” sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Sacensības vada SportLat apstiprināta tiesnešu kolēģija.

 

SACENSĪBU PROGRAMMA

Norise

Laiks/ plkst.

Dalībnieku ierašanās, numuru izņemšana, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās

10:00 -12:20

Starts bērniem*

11:45

Starts 10 km skrējējiem

12:30

Starts 5 km skrējējiem

12:40

Apbalvošana

~ 13:20

* 3 starti – katra vecuma grupa atsevišķi. Ja būs daudz bērnu, bērni tiks dalīti papildus arī pēc dzimuma.

Sacensības norisināsies ar kopējo startu.

Starta koridoros jāstājas atbilstoši numuriem un tiesnešu norādījumiem.

Starts Vecāķu pludmalē pie glābšanas stacijas – Selgas ielas galā.

 

DISTANCES

Pamatsacensības norisināsies 1 aplī – skrējiens pa Vecāķu pludmali un tai pieguļošo meža/kāpu zonu.

* VĪRIEŠIEM (izņemot V12, V15) un SIEVIETĒM (izņemot S12, S15)

                                10 km – pa pludmali un tai pieguļošo meža/ kāpu zonu, vienā aplī

* S12, S15, V12, V15 un tautas klase (ST, VT)

                                5 km – pa pludmali, vienā aplī

* bērni   

                                vecumam atbilstošas distances – 300 – 600 m.

 

VĒRTĒŠANA  

Meistarības klase

Sievietes

Vīrieši

S12

pēc 2007.gada (iesk.) dzimušās

V12

pēc 2007.gada (iesk.) dzimušie

S15

2004. – 2006. dzimšanas gads

V15

2004. – 2006. dzimšanas gads

S16

2000. – 2003. dzimšanas gads

V16

2000. – 2003. dzimšanas gads

S20

1990. – 1999. dzimšanas gads

V20

1990. – 1999. dzimšanas gads

S30

1980. – 1989. dzimšanas gads

V30

1980. – 1989. dzimšanas gads

S40

1970. – 1979. dzimšanas gads

V40

1970. – 1979. dzimšanas gads

S50

1969. dzimšanas gads un vecākas

V50

1960. – 1969. dzimšanas gads

 

 

V60

1959. dzimšanas gads un vecāki

 

 

 

 


Tautas klase - VT (vīrieši), ST (sievietes) – jebkurš dzimšanas gads. Tiek fiksēts distancē pavadītais laiks. Ir viens skrējiens, kurā startē ar kopējo startu.

Bērnu grupas:

SB1, VB1 – 2013.g.dzim. un jaunāki (300m)

SB2, VB2 – 2011. – 2012.g.dzimušie (450m)

SB3, VB3 – 2009. – 2010.g.dzimušie (600m)

 

APBALVOŠANA

Visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

1.-3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā, tajā skaitā ST un VT  tiek apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām.

1.-3.vietu ieguvēji absolūtajā vērtējumā 5km un 10 km distancēs tiek apbalvoti ar kausiem.

  1. – 3.vietu ieguvēji katrā bērnu vecuma grupā saņem kausus.

Visi finišējušie dalībnieki pēc sacensību rezultātu ievietošanas www.sportlat.lv var izdrukāt savus individuālos diplomus – sertifikātus.

 

DALĪBAS MAKSA

 

Meistarības klase, izņemot S12, S15 un V12, V15

S12, S15, V12,V15 un tautas klase (ST, VT)

Bērnu grupas

Līdz 18.08.2019. plkst. 24:00

Eur 7

Eur 5

Eur 0

19.08.2019. – 25.08.2019. plkst. 24:00

Eur 10

Eur 7

Eur 0

26.08.2019. – 06.09.2019. plkst.12:00

Eur 13

Eur 10

Eur 0

07.09.2019. (sacensību diena)

Eur 15

Eur 15

Eur 5


Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi sagatavotu laika mērīšanas MyLaps ChampionChip sistēmas.

Piesakoties sacensībām, dalībniekam tiek nodrošināts dalībnieka numurs, MyLaps ChampionChip īre, apkalpojošais personāls, pārsteiguma balvas, dzirdināšana, kā arī uzkodas finišā.

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta.

 

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

-      interneta mājas lapā www.sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu

-      Rīgā: Sportlat birojā – Ganību dambis 25d, Rīga, Tālr.: 67291526

-      Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 10:00

 

Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv:

-      swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)

-      nordea e-maksājumu (Nordea klientiem)

-      seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem)

-      ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu.

-      izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.

 

JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA!!! DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.

 

! Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas līdz sacensību sākumam. Kontaktēties pa e-pastu sportlat@sportlat.lv

Čipu bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāmaksā Eur 20.

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

 

SACENSĪBU ATCELŠANA / PĀRCELŠANA

SPORTLAT laika apstākļu dēļ var atcelt vai pārcelt sacensības, par to paziņojot mājas lapā www.sportlat.lv, kā arī izsūtot e-pastu SPORTLAT datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama arī sūtot jautājumus uz e-pastu sportlat@sportlat.lv vai zvanot pa tālruni 67291526.

 

DROŠĪBA

Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 67291526.
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

PROTESTI

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot Eur 30. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

DATU APSTRĀDE

            Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un   piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista             pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto           sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus,             kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka,       ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī     sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Sportlat ir tiesisks pamatojums un          leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pantu.

 

            Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku             rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu             subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta             personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz epastu: sportlat@sportlat.lv.

 

SPORTLAT REKVIZĪTI

Biedrība sporta klubs “SportLat”
Reģ.Nr.: 40008107277
Adrese: Kaivas iela 50, Rīga, LV-1021
* Swedbank – konts: LV64 HABA 0551 0148 3035 9              

* Nordea – konts: LV98 NDEA 0000 0828 2514 8

* SEB – konts: LV53 UNLA 0050 0158 8539 3                                          

Tel.: 67291526

 

DAŽĀDI

Sacensību centrā būs iespēja novietot velosipēdu.