Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Staro Rīga skrējiens 2019, Ģimenes distance 2,5km | Nolikums

Pasākuma “Staro Rīga skrējiens 2019”

nolikums

  

Nolikumā ietvertie noteikumi ir saistoši visiem sacensību dalībniekiem. Sekojošie sacensību noteikumi ir paredzēti, lai nodrošinātu veiksmīgu sacensību norisi un dalībnieku drošību. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus sacensību nolikumā bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

Laiks, vieta, organizatori

 

 1. Staro Rīga skrējiens (turpmāk - Sacensības) notiks 2019. gada 17.novembrī plkst.17.30, Kronvalda parkā, Rīgā.
 2. Sacensības organizē Biedrība Baltic Events (turpmāk - Organizators) reģ.nr. 40008219474, sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu. Organizatora kontaktpersona Daniels Kārkliņš Mob. 26177893

 

Dalībnieki un disciplīnas

 

 1. Sacensībās var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma. Bērniem līdz 10 gadu vecumam atļauts startēt TIKAI vecāku pavadībā.

 

4. Disciplīnas:

 • 1km Īsā distance
 • 2,5km Ģimenes skrējiens (līdz 4 dalībniekiem)
 • Foto orientēšanās komandām (līdz 4 dalībniekiem)
 • 5km skriešanas, iešanas un nūjošanas distance. Starts tiek dots kopā. Nūjošanas un iešanas disciplīnu dalībnieki startē no pēdējā starta koridora

 

 1. Distancē pavadītais laiks netiks mērīts.

 

Reģistrēšanās

 

 1. Sacensībām iespējams reģistrēties:

6.1. Elektroniski mājas lapā www.starorigaskrejiens.lv līdz 16.11.2019. plkst.17.00. Reģistrāciju internetā nodrošina biedrība “Sporta klubs “SportLat””. Problēmu gadījumā, lūdzam, sazināties, rakstot uz e-pastu sportlat@sportlat.lv vai zvanot pa tālruni 67291526;

6.2. Sportland veikalos līdz 16.11.2019. plkst. 17.00;

6.3. Sacensību dienā 17.11.2019. reģistrācijas teltī. Reģistrācija tiks slēgta 30 minūtes pirms starta.

 

 1. Starta numuru un pārējos sacensību dokumentus dalībnieks varēs saņemt 17.11.2019 no plkst. 17.30, Kronvalda parkā, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

 

 1. Reģistrējoties Staro Rīga skrējiena sacensību vietā, dalībnieks starta numuru un pārējos sacensību dokumentus saņems uzreiz.

 

Dalības maksa

 

Distance

7.10. - 18.10.2019

18.10. - 1.11.2019

2.11. - 16.11.2019

17.11.2019

1km Īsā distance

5 EUR

7 EUR

10 EUR

13 EUR

2.5km Ģimenes skrējiens (komandā līdz 4 cilvēkiem)*

10 EUR

13 EUR

15 EUR

20 EUR

5 km Kultūras skrējiens, nūjošana/iešana

5 EUR

10 EUR

15 EUR

20 EUR

Foto orientēšanās (3h) (komandā līdz 4 cilvēkiem)

10 EUR

15 EUR

20 EUR

25 EUR

*1,5 km ģimenes skrējienā par katru papildus pieteikto ģimenes locekli jāpiemaksā EUR 3.00.

 

 1. Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks atsaka savu dalību. Tāpat dalības maksa netiek atgriezta Force Majeure gadījumos.

 

Sacensību dokumenti

 

 1. Sacensību dokumenti sastāv no dalībnieka numura, saspraudēm, informācijas bukleta, sponsoru materiāliem. 

 

Starta numuri

 

 1. Dalībnieki startam tiks pielaisti tikai ar oficiālajiem Staro Rīga skrējiena 2019 starta numuriem. Starta numuriem jābūt piestiprinātiem krekla priekšpusē, tiem jābūt labi saskatāmiem. Pēc finiša starta numuri paliek dalībniekiem.

 

 1. Katrs dalībnieks ieņem vietu starta koridorā atbilstoši savam numuram.

 

Dalībnieku drošība

 

 1. Sacensību laikā Kronvalda parkā atradīsies neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.
 2. Sacensību Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām vai veselības traucējumiem Sacensību laikā. Katrs Sacensību dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai, apliecinot to ar parakstu numura saņemšanas brīdī.
 3. Skrējiena dalībniekus Sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem vai skrituļslidām, izņemot trases galvenā tiesneša akceptēto pavadošo eskortu līderu grupai un medicīnisko servisu.

  

Diskvalifikācijas

 

 1. Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena nolikuma prasības.
 2. Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš nav spējīgs turpināt dalību Sacensībās.

 

Apbalvošana

 

 1. Katrs skrējiena dalībnieks saņem piemiņas medaļu. Ar sponsoru balvām tiek apbalvoti dalībnieki, kas uzvarējuši konkrētās nominācijās.
 2. Nominācijas tiks publicētas mājas lapā starorigaskrejiens.lvlīdz 5.novembrim.

 

Foto. Video

 

 1. Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti Organizatoru tīmekļa vietnēs, (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē, kā arī izmantoti mārketinga un reklāmas mērķiem.

 

Pretenzijas

 

 1. Visas pretenzijas tiek pieņemtas rakstveidā uz e-pastu info@balticevents.lv. Citus nolikumā neapskatītus gadījumus risina Organizatori.

 

Neapskatītie gadījumi

 

 1. Citus Nolikumā neapskatītos gadījumus risina Organizatori. Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus Nolikumā. Par Nolikumā veiktajām izmaiņām dalībnieki tiek informēti ar oficiālās mājas lapas starpniecību.

  

Fizisko personu datu apstrāde

 

 1. Organizators nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības, kas aprakstītas biedrības Baltic Events Privātuma politikā (pielikums).

 

 

Pielikums

Privātuma politika

 

Biedrība “Baltic Events”, reģistrācijas numurs 40008219474, juridiskā adrese Rīga, Augusta Deglava iela 50, LV-1035, e-pasts info@balticevents.lv.

Šī privātuma politika nosaka kārtību, principus un vispārējos noteikumus, kā biedrība “Baltic Events” ievāc un apstrādā Jūsu personas datus, lai organizētu sporta un aktīvās atpūtas pasākums. Lūdzu rūpīgi izlasiet šo privātuma politiku, lai saprastu, kādēļ dati tiek ievākti un kā tie tiek izmantoti.

 

Informācija, kura tiek vai var tikt no Jums ievākta

Organizējot sporta un aktīvās atpūtas pasākumus ir svarīgi nodrošināt precīzu dalībnieku uzskaiti un ievākt nepieciešamo informāciju, lai varētu nodrošināt kvalitatīvu pasākuma norisi, kā rezultātā mēs varētu no Jums ievākt sekojošus personas datus:

 • identifikācijas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datumu un dzimumu);
 • kontaktinformāciju (adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi);
 • Jūsu attēlus (fotogrāfijas un video), kuri iegūti pasākuma laikā;
 • finanšu informāciju (rēķinu izrakstīšanas gadījumos);
 • nodarbošanās veidu.

 

Iemesli personas datu apstrādei, tās tiesiskais pamatojums un mērķi

Jūsu personas datu ievākšana un apstrādāšana ir nepieciešama, lai biedrības “Baltic Events” varētu kvalitatīvi noorganizēt sporta un aktīvās atpūtas pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu piedalīšanos tajos un izpildītu Latvijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības noteiktās prasības.

 

Galvenie personas datu ievākšanas un apstrādes iemesli:

 • Jūsu pieteikumu dalībai biedrības “Baltic Events” pasākumos apstrādei;
 • Jūsu sasniegumu biedrības “Baltic Events” pasākumos reģistrēšanai;
 • godalgoto vietu paziņošanai un apbalvošanai;
 • pasākumu organizēšanai un reklamēšanai;
 • lai nosūtītu jums veselības un drošības ieteikumus un citu informāciju, kas attiecas uz jebkuru biedrības “Baltic Events” pasākumu, kurā Jūs piedalāties;
 • lai informētu Jūs par pasākumiem, aktivitātēm, publikācijām un pakalpojumiem, kuri varētu Jūs interesēt;
 • statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz mums pasākumu plānošanai;
 • lai sniegtu atbildes uz jebkādiem Jūsu informācijas pieprasījumiem un nodrošinātu efektīvu komunikāciju;
 • biedrības “Baltic Events” pasākumu atspoguļošanai.

  

Attēli un video materiāli

 

Jūs apzināties, ka biedrības “Baltic Events” pasākumi ir publiski pasākumi un ka biedrības “Baltic Events” pasākumus var raidīt televīzijā, filmēt, ierakstīt citos veidos un fotografēt, un visas šādas darbības var fiksēt Jūsu dalību jebkurā pasākumā. Piedaloties pasākumā, Jūs piekrītat nodot mums neierobežotas tiesības izmantot šādas fotogrāfijas un ierakstus jebkuriem saprātīgiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai publicēšanai, izvietošanai, pārdošanai un izplatīšanai filmās, televīzijā, drukātajos medijos, internetā, publicitātes materiālos vai jebkādos citos jaunos medijos (skaidrības labad- arī nākotnē).

 

Bērni

Ja Jūs esat pieteicis dalībai bērnu (t.i., personu jaunāku par 18 gadiem) jebkurā no biedrības “Baltic Events” pasākumiem, mēs apstrādāsim datus par bērnu un viņa vecāku/citu likumisko pārstāvi.

 

Datu uzglabāšanas laiks

 

Mēs glabāsim Jūsu datus, cik ilgi tas ir nepieciešams, lai:

 • īstenotu biedrības “Baltic Events” pasākumus;
 • aizsargātu savas intereses sūdzību un prasību gadījumos, kas varētu tikt iesniegtas pret mums;
 • izpildītu Eiropas Savienības/Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.


Parasti mēs glabāsim Jūsu datus desmit gadus no Jūsu pēdējās dalības biedrības “Baltic Events” pasākumā.

 

Datu nodošana

 

Ņemot vērā Jums nepieciešamos pakalpojumus, mēs varam nodot Jūsu datus fiziskām un juridiskām personām (datu apstrādātājiem), lai mūsu kā pārziņa vārdā veiktu atsevišķas darbības (piemēram, reģistrētu Jūs biedrības “Baltic Events” pasākumiem).

 

Mēs varam nodot Jūsu datus trešajām personām gadījumos, kad tas ir nepieciešams biedrības “Baltic Events” pasākuma organizēšanas laikā, vai kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

 • apdrošināšanas sabiedrībai, iestājoties profesionālās atbildības apdrošināšanas gadījumam, ja pret mums tiek izvirzīta prasība;
 • zvērinātam advokātu birojam, kas sniedz mums juridisko palīdzību, mūsu interešu aizstāvības gadījumos;
 • tiesību aizsardzības iestādēm tiesību aktos noteiktajos gadījumos.


Mēs nenodosim Jūsu datus trešajām personām mārketinga vajadzībām, ja vien Jūs tam neesat piekrituši.

 

Datu drošība

 

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks kriptēti vai minimizēti.

 

Datu piekļuve un labošana

 

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš Jūs mums to nodevāt, kā arī jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Šādi pieprasījumi tiks apstrādāti bez maksas, un tos var nosūtīt uz Augusta Deglava ielu 50, Rīgā, vai e-pastu info@balticevents.lv.

 

Iebildumi pret datu izmantošanu

 

Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam Jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kurai tā sniegta.

Jebkādas uzziņas vai jautājumi par Jūsu datu izmantošanas veidu var tikt nosūtīti uz e-pastu info@balticevents.lv.

 

Datu pārnesamība

 

Jums ir tiesības pieprasīt, lai, ievērojot Jūsu vajadzības, mēs nosūtām Jūsu personas datus, kurus Jūs esat mums sniedzis/sniegusi, citam pārzinim.

 

Tiesības iesniegt sūdzība

 

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, Jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to rakstveidā Augusta Deglava ielu 50, Rīgā, vai izmantojot e-pastu info@balticevents.lv.

Ja Jūs neapmierinās mūsu atbilde vai Jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

Noķer vēju 2020, rudens pusmaratons