Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Skrējiens "Izskrien Ogri 2021" | Nolikums

Skrējiens “Izskrien Ogri 2021”

 

NOLIKUMS

 

 

LAIKS UN VIETA

 

Skrējiens tiek aizvadīts 2021.gada 26.septembrī, ar starta vietu Ogrē, Bērzu alejas skvērā.

 

SACENSĪBU VADĪBA

 

Sacensības organizē Ogres novada sporta centrs sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību un biedrību „Sporta klubs SportLat”.

Sacensības vada SportLat apstiprināta tiesnešu kolēģija.

 

DROŠĪBA

 

!!! Dalībai sacensībās tiks pielaisti dalībnieki, kuri uz 26.09.2021 varēs uzrādīt derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai QR kodu, vai ar negatīvu un derīgu testa sertifikātu vai QR kodu !!!

 

Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un apņemas ievērot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos, vīrusa Covid-19 ierobežošanas noteikumus.

Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

SACENSĪBU PROGRAMMA Norise

Laiks/ plkst.

Dalībnieku ierašanās, numuru izņemšana, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās

09:00 -11:30

Starts 12 km nūjošanas distance Starts 5 km nūjošanas distance

10:00 10:30

Starts bērnu skrējieniem 500m un 1km*

11:00

Starts 10 km skrējējiem

12:00

Starts 5 km skrējējiem

12:00

Apbalvošana

~ 13:20

 * Liela dalībnieku skaita rezultātā, bērnu skrējieni var tikt sadalīti vairākās daļās.

 

Sacensības tiks aizvadītas ar kopējo startu.

Starta koridoros jāstājas atbilstoši numuriem un tiesnešu norādījumiem.

Starts Ogrē, Bērzu alejas skvērā

 

DISTANCES

 

!!! Dalībai sacensībās tiks pielaisti dalībnieki, kuri uz 26.09.2021 varēs uzrādīt derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai QR kodu, vai ar negatīvu un derīgu testa sertifikātu vai QR kodu !!!

 

Pamatsacensības norisināsies 1 vai 2 apļos – skrējiens pa Ogres pilsētas ielām un Ogres upes krastmalu gan asfalta, gan zemes segumu.

 

 

Vīriešiem (V10) un Sievietēm (V10)

10 km – pa Ogres pilsētas ielām un Ogres upes krastmalu gan asfalta, gan zemes segumu.

 

 

Vīriešiem (V5) un Sievietēm (S5)

5 km – pa Ogres pilsētas ielām un Ogres upes krastmalu gan asfalta, gan zemes segumu.

 

 

Bērniem

vecumam atbilstoša distance - ~500 m

vecumam atbilstoša distance - ~1000 m

 

 

Oveselība nūjošanas pārgājiens “Iepazīsti Ogres novadu” noslēdzošais 5.posms Ogrē.

 

Pārgājiena dalībniekiem būs iespēja izvēlēties 7km garu maršrutu vai 12km garu maršrutu.

Tāpat pārgājiena laikā tiks organizēta nūjošanas nodarbība tiem, kuri vēlas apgūt nūjošanas pamatus un pārliecināties par šī sporta veida pozitīvo ietekmi uz veselību.

 

Reģistrēšanās sākot no plkst.9.30

Starts plkst.10.00

Nūjošanas tehnikas apmācības plkst.11.30

 

Interesenti ir aicināti reģistrēties gan pārgājienam, gan nūjošanas nodarbībai, sūtot pieteikumu uz e-pastu oveselība@ogresnovads.lv. Pieteikumā lūgums vārdu, uzvārdu, interesējošo aktivitāti (pārgājiens vai nodarbība), kā arī to, vai ir pieejamas nūjas, lai Oveselība treneri var sagatavot nepieciešamo ekipējumu.

 

Pārgājiens tiek īstenots ar Ogres novada pašvaldības un Eiropas Sociālā fonda atbalstu (projekts Nr.9.2.4.2/16/I/031 “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem”).

 

VĒRTĒŠANA Sievietes

Vīrieši

S5

2007.g un vecākas 5 km

V5

2007.g un vecāki 5 km

S10

2002.g un vecākas 10 km

V10

2002.g un vecāki 10 km

SNUJ

Sievietes nūjošanas distance 5km vai 15 km

VNUJ

Vīrieši nūjošanas distance 5km vai 15 km

Bērnu skrējiens

SB-500

2010.dz.g. un jaunākas (500m)

VB-500

2010.dz.g. un jaunāki (500m)

SB-1000

2009. – 2008.dz.g. (1km)

VB-1000

2009. – 2008.dz.g. (1km)

 

 

Skolu ieskaite Skolu ieskaitē piedalās vispārizglītojošo skolu komandas, starp kurām galveno balvu saņems skola, kura tiks pārstāvēta ar procentuāli lielāko dalībnieku skaitu attiecībā pret skolēnu skaitu 2021./2022.m.g.

 

!!! Lai noteiku vis kuplāk pārstāvēto skolu, dalībniekiem pie reģistrācijas, ailē “komanda” jānorāda pārstāvētās skolas nosaukums !!!

 

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

 

Visiem sacensību dalībniekiem jāpiedalās apbalvošanas ceremonijā. Neierodoties uz apbalvošanu, balva netiks izsniegta.

 

1.- 6. Vietu ieguvēji katrā grupā tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem un piemiņas balvām no skrējiena sponsoriem.

Bērnu distances visi dalībnieki finišā saņem gardumu no skrējiena sponsoriem

Visi finišējušie dalībnieki pēc sacensību rezultātu ievietošanas www.sportlat.lv var izdrukāt savus individuālos diplomus – sertifikātus.

 

Apbalvošanas ceremonijas noslēgumā tiks aizvadīta loterija, kurā starp visiem skrējiena dalībniekiem tiks izlozētas dažādas balvas no skrējiena sponsoriem. (Fazer, Brooks, Salomon, u.c.)

Skolu ieskaites uzvarētājkomanda tiks apbalvota atsevišķā pasākumā.

 

Dalības maksa

 

Dalībnieku pieteikumu reģistrācijas elektronisko sistēmu apkalpo “Sportlat Serviss” SIA, transakcijas komisijas maksa 6% no kopējās darījuma summas.

 

Grupas

S5; V5; S10; V10

Bērnu grupas

Līdz 19.09.2021. plkst. 24:00

Eur 5

Eur 0

20.09.2021. – 24.09.2021. plkst. 24:00

Eur 10

Eur 0

26.09.2021. (sacensību diena)

Eur 15

Eur 5

 

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi sagatavotu laika mērīšanas MyLaps ChampionChip sistēmas.

Piesakoties sacensībām, dalībniekam tiek nodrošināts dalībnieka numurs, MyLaps ChampionChip īre, apkalpojošais personāls, pārsteiguma balvas, dzirdināšana, kā arī uzkodas finišā.

Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta.

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

 

- interneta mājas lapā www.sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu

- Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 09:00 – 10:30 (bērniem), 11:30 (S5 ;V5; S10; V10)

 

Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv:

- swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)

- seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem)

- ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu.

- izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.

 

JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA!!! DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.

 

! Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas līdz sacensību sākumam. Kontaktēties pa e-pastu sportlat@sportlat.lv

 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

Dalībnieku pieteikumu reģistrācijas elektronisko sistēmu apkalpo “Sportlat Serviss” SIA, transakcijas komisijas maksa 6% no kopējās darījuma summas.

 

SACENSĪBU ATCELŠANA / PĀRCELŠANA

 

SPORTLAT laika apstākļu dēļ var atcelt vai pārcelt sacensības, par to paziņojot www.sportlat.lv, Ogres novada, Ogres novada sporta centra mājas lapās, vietējos plašsaziņas līdzekļos, kā arī izsūtot e-pastu SPORTLAT datu bāzē pieejamajiem sportistiem.

Informācija iegūstama arī sūtot jautājumus uz e-pastu sportlat@sportlat.lv

 

DROŠĪBA

 

Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai un apņemas ievērot visus valstī noteiktos epidemioloģiskos, vīrusa Covid-19 ierobežošanas noteikumus.

Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

!!! Dalībai sacensībās tiks pielaisti dalībnieki, kuri uz 26.09.2021 varēs uzrādīt derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai QR kodu, vai ar negatīvu un derīgu testa sertifikātu vai QR kodu !!!

 

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 67291526. Organizatori nenes atbildību par dalībnieku neuzmanību lasot sacensību nolikumu vai nolikuma nezināšanu.

 

PROTESTI

 

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot Eur 30. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

DATU APSTRĀDE

 

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”). ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Sportlat ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

Piesakoties sacensībām katrs dalībnieks savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz epastu: sportlat@sportlat.lv.

 

SPORTLAT SERVISS REKVIZĪTI

 

SIA "Sportlat serviss"

Reģ. Nr. 50203071851

Adrese: Ganību dambis 25F, Rīga, LV-1005

A/S Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV66HABA0551047558608

 

VALMIERAS MARATONS 2021, SKRĒJIENU SERIĀLS "SKRIEN LATVIJA"

VALMIERAS MARATONS 2021, SKRĒJIENU SERIĀLS "SKRIEN LATVIJA"

Pludmales skrējiens Vecāķi 2021

Kuldīgas pusmaratons 2021, skrējienu seriāls "Skrien Latvija"

Sadarbības partneri

LFSLTFLVS

Atbalstītāji

My lapsLabās balvas
Izskrien Ogri 2021