Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

56. Daugavpils skrējiens "Daugavpils-Mežciems" | Nolikums

56. Daugavpoils skrējiens

“Daugavpils-Mežciems”

 

NOLIKUMS

 

 

 1. Mērķis un uzdevumi 
  • Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un kustību prieku;
  • Popularizēt skriešanu kā tautas sportu Daugavpilī un Latvijā;
  • Noskaidrot ātrākos skrējējus.
 2. Vieta un laiks
  • Sacensības notiks gada 25. septembrī;
  • Sacensību starta un finiša vieta – Daugavpils Vienības laukums.
 3. Sacensību programma

Datums

Laiks

Programma

Vieta

16.08.2021 – 20.09.2021

 

Pieteikšanās sacensībām

www.sportlat.lv

24.09.2021

10:00-18:00

Numuru izsniegšana

Daugavpils Sporta pārvalde (Stacijas 47A)

25.09.2021

8:00-9:30

Numuru izsniegšana, papildus (maksas) reģistrācija

Daugavpils pilsētas Tūrisma informācijas centrs (Rīgas iela 22)

25.09.2021

10:00

Starts bērnu skrējienam – 200m

Vienības laukums

25.09.2021

10:15

Starts bērnu skrējienam – 700m

Vienības laukums

25.09.2021

10:30

Starts bērnu skrējienam – 1,5km

Vienības laukums

25.09.2021

11:00

Starts skrējienam – 5km, nūjošana

Vienības laukums

25.09.2021

12:15

Starts skrējienam – 10km

Vienības laukums

25.09.2021

13:30

Apbalvošana

Vienības laukums

 

 1. Pieteikšanās sacensībām 
  • Iepriekšēja pieteikšanās no 08.2021 līdz 20.09.2021;
  • Pieteikšanās sportlat.lv;
  • Numuru izņemšana no šī gada 24.septembra plkst.10:00 līdz plkst.18:00 Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē „Sporta pārvalde” (Stacijas iela 47a) un šī gada 25.septembrī no plkst.8:00 līdz plkst. 9:30 Daugavpils pilsētas Tūrisma informācijas centrā (Rīgas iela 22).
 2. Sacensību vadība un norise
  • Sacensības organizē Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta pārvalde” (personas datu apstrādes Pārzinis) un biedrība „SportLat” (personas datu apstrādes Pārzinis);
  • Sacensību dalībnieku reģistrēšanu un sacensību rezultātu apstrādi (fiksēšana, apkopošana) nodrošina biedrība „SportLat” (personas datu apstrādes Pārzinis);
  • Sacensību dalības maksājumu apstrādi nodrošina SIA „SportLat serviss” (personas datu Apstrādātājs).
 3. Dalībnieki
  • Sacensības ir individuālas un tajās var piedalīties ierobežots dalībnieku skaits-1000. Gadījumā, ja tiks veikti grozījumi MK noteikumos, dalībnieku skaits tiks precizēts;
  • Tautas skrējiens (5 km) un 10 km distancē var piedalīties ikviens ievērojot vecuma ierobežojumus;
  • Bērnu skrējienos var piedalīties bērni no 12 gadu vecuma un jaunāki.
 4. Vecuma grupas
  • 10 km distance

Sievietes

Vīrieši

Vecums

S

2002.–2005. dzimš. g.

V

2002.–2005. dzimš. g.

16.g. – 19.g.

S20

2001.- 1982. dzimš. g.

V20

2001.- 1982. dzimš. g.

20.g.- 39.g.

S40

1981. - 1962. dzimš. g.

V40

1981. - 1962. dzimš. g.

40.g. – 59.g.

S60

1961. dzimš. g. un vecākas

V60

1961. dzimš. g. un vecāki

60.g. un vecāki

 

 • Tautas skrējiens (5 km):

Sievietes

Vīrieši

Vecums

S

2008. – 2003. dzimš. g.

V

2008. – 2003. dzimš. g.

13.g. – 18.g.

S20

2002. - 1992. dzimš. g.

V20

2002. - 1992. dzimš. g.

19.g. - 29.g.

S30

1991 - 1972. dzimš.g.

V30

1991 - 1972. dzimš.g.

30.g. - 49.g.

S50

1971. – 1956. dzimš.g.

V50

1971. – 1956. dzimš.g.

50.g. - 65.g.

S60

1955. dzimš. g. un vecākas

V60

1955. dzimš. g. un vecāki

66.g. - un vecāki

 

 • Bērnu skrējiens, 200m:

Meitenes

Zēni

Vecums

SB

2016. dzimš. g. un janākas

VB

2016. dzimš. g. un janāki

5.g. un jaunāki.

 

 • Bērnu skrējiens, 700m:

Meitenes

Zēni

Vecums

SB

2015. - 2012. dzimš. g.

VB

2015. -2012. dzimš. g.

6.g. - 9.g.

 

 • Bērnu skrējiens, 1,5km:

Meitenes

Zēni

Vecums

SB

2011. -2009. dzimš. g.

VB

2011. -2009. dzimš. g.

10.g. - 12.g.

 

 • Nūjošana (5km) netiek dalīti vecuma grupās.
 1. Distances un transporta kustība:
  • 10 km distanci veido viens 10km aplis;
  • Tautas skrējiena (5km) un nūjošanas distanci veido viens 5km aplis;
  • Bērnu skrējiena distanci veido viens 700m un 200m aplis (apkārt Vienības laukumam);
  • Bērnu skrējiena distanci veido viens 1.5km aplis (apkārt Dubrovina parkam);
  • Skriešanas trases segums – asfalts, betona bruģakmens, iespējams grants segums nelielā posmā; Reljefs –līdzens, ar nelieliem, lēzeniem kāpumiem atsevišķās vietās;
  • Daugavpilī, 25.septembrī no plkst.10:30 līdz plkst.13:30 būs slēgta transporta satiksme; Atsevišķos gadījumos iespējama Policijas kontrolēta pilsētas satiksmes autobusu kustība;
  • Pēc plkst.13:30 sacensību laikā slēgtajās ielās tiks atjaunota brīva transporta kustība.
 2. Nosacījumi
  • Veicot aktivitāti stingri jāievēro Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra noteikumus Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”;
  • Par epidemioloģisko prasību ievērošanu atbildīgā persona - Jevgenijs Simonovs;
  • Visi skrējiena norisē iesaistītie dalībnieki un ar skrējienu norises nodrošināšanu saistītās personas tiks akreditētas;
  • Skrējiens ‘’Daugavpils-Mežciems’’ norisināsies bez skatītājiem;
  • Dalībniekam izdotais numurs jānovieto priekšā virs sporta krekla. Numura bojāšana, nolocīšana, aizkrāsošana ir aizliegta;
  • Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai;
  • Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu;
  • Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā;
  • Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, skrituļslidām, skrienot blakus cilvēkam, kas nav sacensību dalībnieks, u.tml.
  • Distancē pavadītais laiks:
  •  
   • 10 kmdistances maksimālais laiks, kurā jāveic distance ir 1h 30min, pēc noteiktā laika perioda dalībnieka laiks nefiksējas;
   • 5 km distances maksimālais laiks, kurā jāveic distance ir 45min, pēc noteiktā laika perioda dalībnieka laiks nefiksējas.
 1. Vērtēšana
  • Uzvar sportists, kurš pirmais veic distanci;
  • Vērtējums notiek pēc nolikuma 7. punktā noteiktajām vecuma grupām.
 2. Apbalvošana
  • Tautas skrējiena (5 km) un 10 km distances pirmo 3.vietu ieguvēji saņem balvas no skrējiena organizatoriem un atbalstītājiem;
  • Bērnu skrējienu dalībnieki saņem balvas no organizatoriem un skrējiena atbalstītājiem;
  • 10km distancē absolūtajā vērtējumā 1.-3. vietas ieguvēji sieviešu un vīriešu grupā tiks apbalvoti ar balvām un dāvanām.
 3. Dalības maksa
  • Tautas skrējienam (5 km) un Nūjošanai reģistrējoties iepriekš, skrējiens ir bezmaksas. Reģistrējoties sacensību dienā dalība skrējienā 20 EUR;
  • Bērnu skrējieniem dalība bezmaksas;
  • 10 km distancei, reģistrējoties iepriekš dalības maksa 10 EUR. Reģistrējoties sacensību dienā dalības maksa 20 EUR;
   • Daugavpils Sporta skolu audzēkņi tiek atbrīvoti no dalības maksas, reģistrējoties iepriekš (periodā no 16.08.2021. līdz 20.09.2021.).
  • ! Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nepiedalās skrējienā, vai atsaka savu dalību, izņemot gadījumu, ja, ārkārtējas situācijas dēļ, skrējiens tiks atcelts.
 4. Protesti
  • Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 15 EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.
 5. Personas datu apstrāde pasākuma sagatavošanā un norisē
  • Pārziņi
   • Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādeSporta pārvalde”, reģistrācijas numurs 90011647754, Stacijas ielā 47A, Daugavpils, kontaktpersona - Jevgenijs Simonovs, mob.

29688806, e-pasts: jevgenijs.simonovs@daugavpils.lv;

 

 • Biedrība “Sporta klubs Sportlat”, reģ.nr. 40008107277, juridiskā adrese: Adrese: Ēvalda Valtera iela 46 - 31, Rīga, LV-1021, biroja adrese: Ganību dambis 25D, Rīga, LV-1005, epasts: sportlat@sportlat.lv;
 • rūpīgi attiecas pret fizisko personu privātumu un ievēro personas datu apstrādes principus, proti:
 • apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
 • apstrādei ir konkrēti, skaidri un leģitīmi nolūki;
 • apstrādātie dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai nolūku sasniegšanai nepieciešamo informāciju;
 • dati ir precīzi un, ja nepieciešams, atjaunināti;
 • tiek glabāti atbilstošā veidā un ne ilgāk, kā nepieciešams apstrādes nolūkiem;
 • nodrošina datu subjekta tiesību ievērošanu.
 • ApstrādātājsSIA "Sportlat serviss", Reģ. Nr. 50203071851, Adrese: Ganību dambis 25F, Rīga, LV-1005.
 • Datu subjekti – dalībnieki;

 

 • Lai nodrošinātu 56. Daugavpils skrējiena “Daugavpils-Mežciems” norisi, Pārziņi apstrādās šādus personu datus:
 1. Nolūks – dalībnieku reģistrēšana un dalībai nepieciešamo dokumentu sagatavošana,

Apstrādes veids – reģistrācija mājas lapā www.sportlat.lv;

Tiesiskais pamats – VDAR 6.1.e) (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras);

Personu dati – dalībniekiem - vārds, uzvārds, kontakti (telefons/e-pasts), dzimums, dzimšanas datums, vecums, pilsēta, pārstāvētā organizācija (ja tāda ir) ;

Saņēmēju kategorijas – Pārziņu speciālisti,

Datu glabāšana - Dalībnieka dzimšanas dati sacensību protokolos tiek glabāti neierobežotu laiku, jo no šiem datiem ir atkarīga sacensību statistika pa vecuma grupām, kā arī no šiem datiem veidojas dažādu vecuma grupu sacensību rekordi pa gadiem un pārējā sporta statistika, kura nav iespējama, neuzglabājot dalībnieku dzimšanas datus.

 1. Nolūks – sacensību dalības maksājumu apstrāde (iekasēšana, maksājumi norises organizēšanas nodrošināšanai)

Apstrādes veids – bankas maksājumu apstrāde,

Tiesiskais pamats – VDAR 6.1. e) (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras);

Personu dati – dalības maksātāja dati, summa, sporta veids;

Saņēmēju kategorijas – Pārziņu/Apstrādātāja speciālisti;

Datu glabāšana – Dalībnieku konta numuri un banku dati NETIEK prasīti un uzglabāti. Banku datus izmanto tikai katra dalībnieka internetbanka brīdī, kad tiek veikta dalības apmaksa.

 

 1. Nolūks – sacensību norises dokumentēšana, apsveikšanas dokumentēšana.

Apstrādes veids – fotografēšana, videofilmēšana;

Tiesiskais pamats – VDAR 6.1.e) (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras);

Apstrādātājs – Daugavpils Sporta pārvalde.

Personu dati – spēlētāju, pasākuma dalībnieku (apsveicēji, apmeklētāji) foto;

Saņēmēju kategorijas – Pārziņa/Apstrādātāja speciālisti, sabiedrība;

Datu glabāšana – 3 gadi

 

 1. Nolūks - sabiedrības informēšana par sacensību rezultātiem;

Apstrādes veids – sacensību uzvarētāju publicēšana Sporta pārvaldes mājas lapā www.daugavpilssports.lv, Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv,  Sporta pārvaldes sociālā tīkla Facebook kontā, B-bas „Sporta klubs „SportLat”” mājas lapā www.sportlat.lv,

spēlētāju personas dati – vārds, uzvārds, fotogrāfija, komanda;

Tiesiskais pamats - VDAR 6.1.e) (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras);

Saņēmēju kategorijas – sabiedrība, mājas lapu apmeklētāji, sociālā tīkla Facebook reģistrētie lietotāji;

Datu glabāšana – saskaņā ar mājas lapu privātuma politiku vai 3 gadus no norises publikācijas brīža.

 

 • Pirms datu apstrādes un sacensību norises gaitā datu subjekti tiek informēti par personas datu apstrādi, kā arī, viņu tiesībām uz piekļuvi, labošanu, iebilšanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, un tiesībām griezties datu apstrādes jautājumos vai ar sūdzību:
  • Pie Pārziņiem;
  • Pie Pārziņu datu aizsardzības speciālistiem: e-pasts - dati@daugavpils.lv, adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils;
  • Personas datu apstrādi uzraugošā iestādē – Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011.
 • Iesniedzot pieteikumu sacensībām, dalībnieks apliecina, ka
  • ir iepazinies ar sacensību nolikumu,
  • informēts par personas datu apstrādi sacensību gaitā,
  • informēts par savām (kā datu subjektu) tiesībām saistībā ar personas datu apstrādi: tiesības uz informēšanu par personas datu apstrādi, piekļuvi saviem personas datiem, datu labošanu, datu apstrādes ierobežošanu, iebilšanu pret datu apstrādi;
  • informēts, ka savu datu subjekta tiesību realizēšanai var griezties pie Pārziņa kontaktpersonas, Pārziņa datu aizsardzības speciālista, vai ar iesniegumu/sūdzību Datu Valsts Inspekcijā.
 1. Izmaiņas sacensības nolikumā
  • Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus nolikumā;
  • Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu un nezin noteikumus.

 

 Sagatavoja: Galvenais sporta pasākumu organizators                                                           J.Simonovs

VALMIERAS MARATONS 2021, SKRĒJIENU SERIĀLS "SKRIEN LATVIJA"

VALMIERAS MARATONS 2021, SKRĒJIENU SERIĀLS "SKRIEN LATVIJA"

Pludmales skrējiens Vecāķi 2021

Kuldīgas pusmaratons 2021, skrējienu seriāls "Skrien Latvija"

Sadarbības partneri

LFSLTFLVS

Atbalstītāji

My lapsLabās balvas
Izskrien Ogri 2021