Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Ventspils triatlons, LK 7. posms | Nolikums

Ventspils triatlons 2022

 

Latvijas Kausa izcīņas posms Sprinta distancē.

(0,75km+20km+5km)

un

(0,25km+12km+2,5km)

(0,1km+4km+1,25km)

 

2022.gada 31.jūlijā.

 

 

NOLIKUMS

 

 

 1. Mērķis un uzdevumi
 • Popularizēt masu sportu;
 • Veicināt veselīgu dzīvesveidu;
 • Iepazīstināt ar un attīstīt Olimpisko sporta veidu - triatlonu.

 

 

 1. Vieta un laiks

Sacensības notiks svētdienā 2022.gada 31. Jūlijā Ventspilī pie Būšnieku ezera. Sacensību norises un reģistrēšanās vieta – Būšnieku ezera peldvieta, Talsu ielas galā, Ventspilī.

 

 

Sacensību programma:

 

 • 10.00 Reģistrācija;
 • 10:40 BĒRNU distances starts (0,1km+4km+1,25km) - F9, M9, F11, M11, F13, M13 grupas; Grupām F13, M13 ir nepieciešama triatlona licence.
 • 11:20 SUPERSPRINTA distances starts (0,25km+12km+2.5km) - F15, M15 un FO, MO (Tautas klase) grupas (DRĪKST STARTĒT TIKAI LTF LICENCĒTIE SPORTISTI, izņemot FO, MO grupas (Tautas klase);
 • 12:30 SPRINTA distances starts (0,75km+20km+5km) – F17, M17, F19, M19, F, M, F40, M40, F50, M50, M60 grupas un STAFETE (DRĪKST STARTĒT TIKAI LTF LICENCĒTIE SPORTISTI);
 • 14:30 BĒRNU SIMBOLISKĀ DISTANCE - 50m skrējiens pa ūdeni + 500m velo (pa veloceliņu) + 250m skriešana – 2012.gads un jaunāki
 • 15:10 Apbalvošana.

 

 

 1. Sacensību vadība

Sacensības organizē biedrība „Triatlona klubs „Ventspils”” sadarbībā ar Latvijas Triatlona federāciju. Sacensības vada LTF apstiprinātā tiesnešu kolēģija. Sacensību galvenais organizātors – Māris Priedēns tel.29288659 , galvenais tiesnesis Liene Krauze tel.+ 28382305.

 

 

 1. Dalībnieki

 

4.1. Latvijas Čempionāts.

Sacensības ir Latvijas Kaus izcīņas posms un Latvijas Kausa vērtējums notiek tikai starp Latvijas valsts pilsoņiem. Dalībnieku vērtējums un apbalvošana notiek pa vecuma grupām un absolūtajā vērtējumā SPRINTA distancē. Sacensības ir individuālas un tajās var piedalīties neierobežots dalībnieku skaits no jebkuras valsts. Uzvar sportists, kurš pirmais veic distanci. Sacensību organizātori absolūtajā vērtējumā pasniegs naudas balvas vērtējot arī citu valstu pārstāvjus.

Sacensības ir Latvijas Kausa izcīņas posms.

 

 

4.2. Vecuma grupas.

 

4.2.1. BĒRNU SIMBOLISKĀ DISTANCE - 50m skrējiens pa ūdeni + 500m velo (pa veloceliņu) + 250m skriešana – 2012.gads un jaunāki.

 

4.2.2. BĒRNU  distances (0,1km+4km+1,25km) dalībnieku vecuma grupas:

Vīrieši (zēni):

 • M9 - 2013. – 2015.gads;
 • M11 - 2011. – 2012.gads;
 • M13 - 2009. – 2010.gads;

Sievietes (meitenes):

 • F9 - 2013. – 2015.gads;
 • F11 - 2011. – 2012.gads;
 • F13 - 2009. – 20109.gads;

 

4.2.3. SUPERSPRINTA  distances (0,25km+10km+2,5km) dalībnieku vecuma grupas:

Vīrieši (jaunieši):

 • M15 - 2007. – 2008.gads;
 • MO (Veselības klase) –2004.gads un vecāki

Sievietes (jaunietes):

 • F15 - 2007. – 2008.gads;
 • FO (Veselības klase) – 2004.gads un vecākas

 

4.2.4. SPRINTA  distances (0,75km+20km+5km)dalībnieku vecuma grupas:

Vīrieši:

 • M17 - 2005. – 2006.gads;
 • M19 - 2003. – 2004.gads;
 • M - 1983. – 20021.gads;
 • M40 - 1973. – 1982.gads;
 • M50 - 1963. – 1972.gads;
 • M60 - gads un vecāki

Sievietes:

 • F17 - 2005. – 2006.gads;
 • F19 - 2003. – 2004.gads;
 • F - 1983. – 2002.gads;
 • F40 - 1973. – 1982.gads;
 • F50 - gads un vecākas

 

STAFETE: - 2003.gads un vecāki (vecākas) – komandā trīs dalībnieki, no kuriem vienam ir jābūt sievietei/meitenei.

 

 

 1. Distances

Sacensības notiek sekojošās distancēs:

 

 • SPRINTA distance – 0,75km peldēšana (2apļi) + 20km riteņbraukšana (5apļi) + 5km (2apļi) skriešana.
 • SUPERSPRINTA distance - 0,25km peldēšana (1aplis) + 12km riteņbraukšana (3apļi) + 2,5km skriešana (2apļi).
 • BĒRNU distance - 0,1km peldēšana (1aplis) + 4km riteņbraukšana (1aplis) + 1,25km skriešana (1aplis).
 • BĒRNU SIMBOLISKĀ DISTANCE - 50m skrējiens pa ūdeni (1aplis) + 500m velo (pa veloceliņu) (1aplis) + 250m skriešana (1aplis).

 

Peldēšana notiks Būšnieku ezerā. Starts no ūdens Būšnieku ezera peldvietā Talsu ielas galā.

Tranzītzona būs novietota Būšnieku ezera peldvietas automašīnu stāvlaukumā Talsu ielas galā.

Riteņbraukšana notiks pa Talsu ielu no  Būšnieku ezera peldvietas automašīnu stāvlaukuma līdz Bangu ielai. Apli veido maršruts pa Talsu ielas brauktuvi turp un atpakaļ. Riteņbraukšana trases segums – labas un vidējas kvalitātes asfalts.

Skriešana notiks pa Talsu ielas veloceliņu no  Būšnieku ezera peldvietas automašīnu stāvlaukuma Bangu ielas virzienā līdz apgriešanās punktam. Apli viedo maršruts pa Talsu ielas veloceliņu turp un atpakaļ. Skriešanas trases segums – labas kvalitātes asfalts.

 

 

 1. Noteikumi.

               Dalībniekam izdotais laika konktroles čips jāpiestiprina pie kājas ap potīti.

Peldēšanas posmā aizliegts izmantot jebkādus palīglīdzekļus, kas var paātrināt vai atvieglināt peldēšanu (pleznas, lāpstiņas, cimdi, snorkeļi u.tml.). Hidrotērpu peldēšanā drīkst izmantot līdz ūdens temperatūrai +21.9°C ūdens temperatūrai. Pie augtsākas ūdens temperatūras hidrotērpu izmantošana nav atļauta.!

Dalībniekam izdotais numurs pēc peldēšanas maiņas zonā jāapliek ap vidukli, riteņbraukšanā jāpagriež uz aizmuguri, skriešanā priekšā (virs krekla). Ja būs atļauta peldēšana ar hidrotērpiem, tad numuru var likt jau zem hidrotērpa.

Dalībniekam pēc peldēšanas, veicot riteņbarukšanas un skriešanas posmus, ķermeņa augšadaļai jābūt nosegtai. Ar kailu ķermeņa augšdaļu dalībnieks nedrīkst turpināt sacensības, par ko var tikt saņemta diskvalifācija

Velo ķiveru lietošana ir obligāta. Ievietojot velosipēdu un pārējo ekipējumu tranzītzonā, ķiverei ir jābūt atsprādzētai. Izejot no tranzītzonas un uzsākot riteņbraukšanu, ķiverei jābūt galvā un ķiveres siksniņai jābūt aizsprādzētai. Beidzot riteņbraukšanu un ieejot tranzītzonā ķiverei jābūt galvā un ķiveres siksniņai jābūt aizsprādzētai. Ķiveri drīkst noņemt tikai pēc velosipēda novietošanas tranzītzonā.

Riteņbraukšanas distancē braukšana notiks pa ielas brauktuvi divos virzienos. Jābrauc pa brauktuves labo pusi. Nav atļauta iebraukšana pretējā braukšanas joslā kreisajā pusē. Sods par iepriekšminētā riteņbraukšanas noteikuma neievērošanu – DISKVALIFIKĀCIJA.

Riteņbraukšanas distancē dalībniekiem ir atļauta braukšana grupās un braukšana otra riteņbraucēja aizvējā TIKAI sava dzimuma ietvaros!!!

Aizliegts izmantot „lielās” (individuālā brauciena) guļstūres (stūres rokturi nedrīkst būt garāki par bremžu sviru galveno līniju). Velosipēdu riteņiem jābūt ar spieķiem, nedrīkst izmantot disku riteņus.

Rieņbraukšanas posmā ieteicams izmantot šosejas tipa sporta velosipēdu. Atļauts izmantot arī MTB, gravel, velokrosa vai pilsētas tipa velosipēdus.

 

PENALTY BOX (soda izciešanas vieta) – sportistam, sākot skriešanu, ja tas veicis pārkāpumu pirms skriešanas distances, būs jādodas izciest sodu – 15 sekundes Olimpiskajā distancē un 10 sekundes Superspirinta un Bērnu distancēs par neaizsprādzētu ķiveri, par mix (tranzīta) zonas robežu neievērošanu, par inventāra „nomešanu” mix zonā utt.

Dalībnieka pienākums ir brīvprātīgi apstāties Penalty Box un nogaidīt saņemto soda laiku. Soda sankciju process tiks kontrolēts no tiesnešu puses. Ja dalībnieks nav izcietis saņemto sodu, tiek piešķirta diskvalifikācija.

 

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām sacensību laikā.

Katrs dalībnieks ir pats atbildīgs par sava inventāra atbilstību sacensībām un veicamajai distancei.

Ja dalībnieks nejauši novirzījies no veicamās trases, atļauts tajā atgriezties tikai atgriežoties tieši tajā vietā, kur notika novirzīšanās no trases.Sacensību laikā dalībniekiem AIZLIEGTS saņemt jebkādu palīdzību no malas.

Distancē aizliegts pavadīt sportistu (braukt līdzi ar velosipēdu, skriet blakus, pavadīt ar auto u.tml.). Izņēmums ir pašas mazākās bērnu triatlona grupas (simboliskā distance), kur vecākiem atļauts pavadīt bērnu distancē esot blakus vai turot pie rokas ar nosacījumu, ja pa priekšu tiek palaisti bērni, kas distanci veic patstāvīgi. Vecākiem lūgums iespējami mazāk drūzmēties distancē un palīdzēt bērnam tikai tik daudz, cik patiešām nepieciešams, netraucējot un neapdraudot citus bērnus.

 

Dalībnieka izstāšanās gadījumā, par to jāpaziņo sacensību organizatoriem, un jāatgriež laika ņemšanas čips.

 

 

 1. Dalībnieku drošībai un ievērībai.

 

Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību triatlona distances veikšanai un par savu rīcību un tās izraisītajām sekām sacensību laikā. Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām sacensību laikā.

Katrs dalībnieks ir pats atbildīgs par sava inventāra atbilstību sacensībām un veicamajai distancei.

Ja dalībnieks nejauši novirzījies no veicamās trases, atļauts tajā atgriezties tikai atgriežoties tieši tajā vietā, kur notika novirzīšanās no trases.

Sacensību laikā dalībniekiem AIZLIEGTS saņemt jebkādu palīdzību no malas. Izņēmums ir palīdzība no organizatoru personāla un palīdzība, ko dalībnieks saņem no otra dalībnieka, ar nosacījumu, ka palīdzību sniedzošais dalībnieks pēc sniegtās palīdzības pats var turpināt distanci (tas nozīmē, ka nedrīkst dot savu velosipēdu, veselu ratu, apavus utml.).

Distancē aizliegts pavadīt sportistu (braukt līdzi ar velosipēdu, skriet blakus, pavadīt ar auto u.tml.). Izņēmums ir pašas mazākās bērnu triatlona grupas (SB, VB), kur vecākiem atļauts pavadīt bērnu distancē esot blakus vai turot pie rokas ar nosacījumu, ja pa priekšu tiek palaisti bērni, kas distanci veic patstāvīgi. Vecākiem lūgums iespējami mazāk drūzmēties distancē un palīdzēt bērnam tikai tik daudz, cik patiešām nepieciešams, netraucējot un neapdraudot citus bērnus.

 

 

8. Vērtēšana.

Dalībnieki katrā klasē startē ar kopējo startu. Katrā klasē uzvar sportists, kurš pirmais veic distanci.

Sacensības ir Latvijas Kaus izcīņas posms un Latvijas Kausa vērtējums notiek tikai starp Latvijas valsts pilsoņiem. Dalībnieku vērtējums un apbalvošana notiek pa vecuma grupām un absolūtajā vērtējumā SPRINTA distancē. Sacensības ir individuālas un tajās var piedalīties neierobežots dalībnieku skaits no jebkuras valsts. Uzvar sportists, kurš pirmais veic distanci. Sacensību organizātori absolūtajā individuālajā vērtējumā SPIRNTA  distancē pasniegs naudas balvas vērtējot arī citu valstu pārstāvjus.

 

 

9. Apbalvošana

Latvijas Kausa posmā tiek apbalvoti  atsevišķi 1.-3. vietu ieguvēji katrā  vecuma grupā un Sprinta distances STAFETES komandas.

 

SPRINTA distancē absolūtajā individuālajā vērtējumā paredzētas sekojošas naudas balvas:

Vīriešiem:
1.vieta.  100 EUR
2.vieta.  70 EUR
3.vieta.  40 EUR

Sievietēm:
1.vieta.  100 EUR
2.vieta.  70 EUR
3.vieta.  40 EUR

Sakarā ar naudas balvu saņemšanas grāmatvedības formalitātēm, naudas balvas saņemot jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase, auto vadītāja apliecība u.t.t.).

 

 

 1. Licences

Atbilstoši Latvijas triatlona federācijas (LTF) sportistu licencēšanas nolikumam 2022.gadam, sportistam, lai startētu Latvijas kausa sacensībās, ir jāpiesakās bezmaksas elektroniskajai licencei vismaz 10 dienas pirms sacensībām. Bez licences drīkst startēt tikai Bērnu sumboliskās distances un jauniešu grupas kā arī Tautas un Stafešu triatlona dalībnieki (Bērnu simboliskā distance, F9, M9, F11, M11, FO, MO, un Stafetes). Licences jāpiesaka Latvijas triatlona federācijai sekojošā kārtībā:
1. Aizpildot licences pieteikuma formu, kas atrodama šajā saitē: http://www.triatlons.lv/licences 
2. Sūtot aizpildīto pieteikumu uz licence@triatlons.lv 

Ja nav pieteikta elektroniskā licence, sacensību dienā pie LTF pārstāvja varēs iegādāties vienreizējo dienas licenci par 5,-eur.

 

 

 1. Dalības maksa un pieteikšanās

Dalībnieku pieteikumu reģistrācijas elektronisko sistēmu apkalpo “Sportlat Serviss” SIA, transakcijas komisijas maksa 6% no kopējās darījuma summas.

 

Dalības maksa piesakoties iepriekš līdz piektdienai 2022.gada 29.jūlijam plkst.24.00:

 • 0,1km+4km+1,25km distance – 10 EUR
 • 0,25km+12km+2,5km distance individuāli – 15 EUR
 • 0,75km+20km+5km distance individuāli - 20 EUR, stafete – 30 EUR

Pieteikšanās uz vietas sacensības dienā 2022.gada 31jūlijā:

 • 0,1km+4km+1,25km distance – 15 EUR
 • 0,25km+12km+2,5km distance individuāli - 20 EUR
 • 0,75km+20km+5km distance individuāli - 25 EUR, stafete – 35 EUR

 

Pieteikšanās pirms sacensībām - interneta mājas lapa www.triatlons.lv un www.sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu:

o   swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)

o   nordea e-maksājumu (Nordea klientiem)

o   seb e-link maksājums (SEB klientiem)

o   ar pārskaitījumu uz Biedrības Ventspils Triatlona klubs norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu.

o   izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.

 

Iepriekšējā “on-line” pieteikšanās pieteikums skaitās pieņemts pēc dalības maksas saņemšanas. Iepriekšējā “on-line” pieteikšanās tiek izbeigta piektdienā 2022.gada 30.jūlijā plkst.24.00.

 

Pietiekšanās sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 10:00 līdz 30min.pirms attiecīgas distances starta.

 

 

 1. Dalībnieku apkalpošana (serviss).

Dalībnieku numuru un čipu izsniegšana sacensību vietā no plkst.10:00.

Sacensību rezultāti tiek fiksēti Champion Chip sistēmām un tiek ievietoti internetā www.triatlons.lv un www.sportlat.lv. Ar Champion Chip sistēmām tiks fiksēts arī laiks katrā distancē un katrā aplī, arī maiņas zonā pavadītais laiks!

Ēdināšana – katram dalībniekam pēc distances beigšanas būs iespēja saņemt uzkodas un dzērienus.

Distancē pie tranzītzonas tiks ierīkots dzeršanas punkts (ūdens vai sporta dzēriens).

Drošība uz ūdens – peldēšanas sacensību laikā ūdenī atradīsies un dalībniekus pavadīs glābšanas dienesta laivas.

Neatliekamā medicīniskā palīdzība – starta finiša rajonā dežūrē neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Sacensību rezultāti – visu dalībnieku rezultāti un sacensību fotoreportāža tiks ievietoti interneta mājas lapā www.triatlons.lv un www.sportlat.lv.

 

 

 1. Protesti

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 50EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

 

 1. Izmaiņas sacensības nolikumā

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Organizatori nav atbildīgi par nolikumu nezināšanu.

Ja nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu zvanīt sacensību organizatora, - Māris Priedēns tel. 29288659.

 

 

 1. Naktsmītnes sacensību dalībniekiem.

Informācija par nakstmītnēm Ventspilī pieejama portālā Ventspils.lv – http://www.visitventspils.com/lv/kur-palikt/ . Sakarā ar lielo noslodzi tūrisma sezonas laikā, ieteicams naktsmītnes rezervēt savlaicīgi.

 

 

 1. Rekvizīti:

Biedrība „Triatlona klubsVentspils””

Reģ.Nr.: 40008228373

Adrese: Pils iela 35-1, Ventspils LV-3601

Swedbank - Konts: LV69HABA0551039791279
Tel.: 29288659

 

Biedrība sporta klubs “SportLat”
Reģ.Nr.: 40008107277
Juridiskā adrese: Ēvalda Valtera iela 46 - 31, Rīga, LV-1021

Biroja adrese: Ganību dambis 25d, Rīga, LV-1005
Swedbank - Konts: LV64 HABA 0551 0148 3035 9
Mobilais tālrunis + 371 29454195

Biedrība Latvijas Triatlona Federācija
Reģ.Nr.: 40008024242

Adrese: Ganību dambis 25d, Rīga, LV-1005
Swedbank – konts: LV24 HABA 0551 0250 1481 8

Mobilais tālrunis + 371 29676719       

 

 

Nolikumu sagatavoja

sacensību galvenais oganizators

Māris Priedēns

 tel. 29288659

maris.priedens@itp.com.lv

15.06.2022.