Sacensību video

Skatīt visus video
Laika eksperti

Statistika

eXTReMe Tracker

Skrējiens „Apkārt Lielezeram 2022” | Nolikums

Skrējiens „Apkārt Lielezeram 2022”

 

NOLIKUMS

 

 

 1. IEVADS 

NOLIKUMĀ IETVERTIE NOTEIKUMI IR SAISTOŠI VISIEM SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM. Sekojošie sacensību noteikumi un pamatnostādnes ir paredzētas, lai palīdzētu veiksmīgi organizēt liela mēroga pasākumu, nodrošinātu veiksmīgu sacensību norisi un dalībnieku drošību. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus sacensību nolikumā bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

 

 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
  • Veicināt skriešanas popularitāti kā veselīga un sportiska dzīves veida sastāvdaļu.
  • Radīt unikālu, ikvienam pieejamu uz veselīgu dzīvesveidu balstītu notikumu.
  • Izveidot tradicionālu skrējienu, īpašu Limbažu pilsētai.

 

 

 1. LAIKS UN VIETA. PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM
  • Skrējiens notiks sestdien, gada 24. septembrī, Limbažos.
  • Reģistrēšanās un pulcēšanās pie OC “Limbaži” airēšanas bāzes, Lielezera ielā 33.

 

 

 1. SACENSĪBU VADĪBA
  • Sacensības organizē Olimpiskais centrs “Limbaži” sadarbībā ar skriešanas komandu „Limbaži SKRIEN”, sadarbībā ar biedrību “Sporta klubs SPORTLAT”.
  • Biedrība “Sporta klubs SportLat” nodrošina dalībnieku reģistrāciju. Rezultātu apkopošanu, publicēšanu nodrošina SIA “HEINOLA”.
  • Sacensību galvenais tiesnesis Agris Ķirsis.

 

 

 1. DISTANCES UN LAIKA KONTROLE
  • Distanču garumi un trases segums  

   600 m   60% asfalts, 40% meža taka

 1200 m   40% asfalts, 60% meža taka

     6 km   70% asfalts, 30% meža taka

13,7 km   40% asfalts, 40% zemes ceļš, 20% meža taka, laipas

 

 • Distances laikā jāievēro tiesnešu norādītais maršruts. Par sacensību distances neievērošanu, sacensību dalībnieks tiek diskvalificēts.

 

 

 1. DALĪBNIEKI
  • Var piedalīties ikviens bez vecuma ierobežojuma, uzņemoties pilnu atbildību par savu veselības stāvokli izvēlētās distances veikšanai.
  • Par dalībniekiem vecumā līdz 18 gadiem atbildību nes vecāks/ aizbildnis.
  • Ja kāds jaunāks dalībnieks vēlas startēt garākā distancē, tad tas pieļaujams uzņemoties pilnu atbildību par savu veselības stāvokli izvēlētās distances veikšanai. Rezultātu vērtē pie attiecīgā vecuma.

 

Dalībnieku grupas un distances:

Vecuma grupas

Dzimšanas gadi

Distance

SB1

VB1

2017. g.dz. un jaunāki

600 m

SB2

VB2

2014.-2016. g.dz.

600 m

 

 

 

 

SB3

VB3

2011.-2013. g.dz.

1200 m

SB4

VB4

2008.-2010. g.dz.

1200 m

 

 

 

 

6-JS

6-JV

2003. - 2007. g.dz.

6 km

6-S

6-V

1993. - 2002. g.dz.

6 km

6-S30

6-V30

1983. - 1992. g.dz.

6 km

6-S40+

6-V40+

1973. – 1982. g.dz.

6 km

6-S50+

6-V50+

1972. g.dz. un vec.

6 km

 

 

 

 

14-SL

14-VL

1993. - 2002. g.dz.

13,7 km

14-S30

14-V30

1983. - 1992. g.dz.

13,7 km

14-S40+

14-V40+

1973. – 1982. g.dz.

13,7 km

14-S50+

14-V50+                                                    

1972. g.dz. un vec.

13,7 km

                         

 

 1. SACENSĪBU PROGRAMMA

Laiks/plkst.

Pasākuma norise

9:00 – 9:30

600 m un 1200 m skrējiena dalībnieku ierašanās, numuru izņemšana, reģistrēšanās

9:35

600 m un 1200 m skrējiena dalībnieku iepazīšanās ar distanci un iesildīšanās

10:00

Starts bērnu skrējienam 600 m distancē

10:30

Starts bērnu skrējienam 1200 m distancē

600 m un 1200 m apbalvošana neilgi pēc pēdējā finišējošā dalībnieka!

9:00 – 11:15

13,7 km un 6 km skrējiena dalībnieku ierašanās, numuru izņemšana, reģistrēšanās un iesildīšanās

11:30

Starts skrējienam 13,7 km un 6 km

6 km un 13,7 km apbalvošana neilgi pēc pēdējā finišējošā dalībnieka!

Sacensības skrējienā norisināsies ar kopējo startu.

 

 

 1. APBALVOŠANA
 • Visi finišējušie bērnu vecuma grupu dalībnieki 600 m un 1200 m skrējienā saņems pārsteiguma balviņas. Ar medaļām tiks apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji katrā grupā, gan zēnu, gan meiteņu konkurencē.
 • -3. vietu ieguvēji 6 km un 13,7 km distancēs katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļu, kā arī ar atbalstītāju un organizatoru sarūpētām balvām,.
 • Īpašas balvas absolūtajiem uzvarētājiem 6 km un 13,7 km distancēs sieviešu un vīriešu konkurencē.
 • Naudas balvas par trases rekorda labošanu 13,7 km distancē gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē.
 • Specbalvas par trases rekorda labošanu 6 km distancē, gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē.

 

 

 9. DALĪBAS MAKSA

 

Dalībnieku pieteikumu reģistrācijas elektronisko sistēmu apkalpo “Sportlat Serviss” SIA, transakcijas komisijas maksa 6% no kopējās darījuma summas.

 

Pieteikšanās un samaksas termiņš

6 km un 13,7 km

distances dalībnieki

Bērnu grupas

dalībnieki

Līdz 19.09.2022.  plkst. 23:59

7,00 EUR

2,00 EUR

Sacensību dienā, 24.09.2022.

12,00 EUR

5,00 EUR

 

Dalības maksā iekļauts dalībnieka numurs, pirmā medicīniskā palīdzība sacensību norises vietā, trases marķējums un tiesnešu darbs, sacensību organizatoriskie izdevumi, dzirdināšanas punkti trasē, sacensību rezultātu fiksēšana.

 

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks atsaka savu dalību.

 

 

 1. PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM
 • interneta mājas lapā lv, aizpildot pieteikšanās formu.

 

Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties:

 • Swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)
 • Nordea e-maksājumu (Nordea klientiem)
 • Seb e-link maksājums (SEB bankas klientiem)
 • ar pārskaitījumu uz SIA "Spotlat serviss" norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu;
 • izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.

 

! Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic ne vēlāk 3 dienas pirms sacensību norises dienas. Plašāka informācija: sportlat@sportlat.lv.

 

Organizatora laika reģistrācijas iekārtas (SPORTIdent) bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāmaksā soda nauda 65,00 EUR.

  

 

11. DROŠĪBA

Katrs sacensību dalībnieks veicot reģistrēšanos sacensībām un veicot apmaksu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai. Sacensības notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.

 

Sacesnību sportisti un viesi aicināti ievērot epidemioloģisko drošību pasākumu ievērošanu Covid-19 izplatībai – sociālā distancēšanās, roku higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība.

 

Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi! 

Dalībniekam jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem. 

Organizatori nav atbildīgi par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā. 

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

 

 

12. IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā.

Organizatori nav atbildīgi par to, ja dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

Kontakti: e-pasts: oclimbazi@limbazunovads.lv

Informāciju var saņemt pa tālruni 26332823 (Olimpiskā centra “Limbaži” direktore Evita Daugule); 28488853 (“Limbaži ACTIVE” vadītāja Alise Lūkina) vai 26098310 (Limbaži SKRIEN komandas dalībnieks Māris Ādamsons)

 

 

13. DAŽĀDI

Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem skrējiena “Apkārt Lielezeram 2022” laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. Tāpat organizatoriem ir tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju lejupielādēt foto un video.

 

 

14. PROTESTI

Protesti tiek pieņemti, iemaksājot 20,- EUR Drošības naudu, vienu stundu pēc sacensību finiša. Pamatotu protestu gadījumā nauda tiek atgriezta.

 

 

15. DATU APSTRĀDE

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists - fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”).  ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto porta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, biedrībai Sportlat ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

Piesakoties sacensībām katrs dalībnieks savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti, rakstot uz epastu: sportlat@sportlat.lv.

 

SIA "Sportlat serviss" REKVIZĪTI

Reģ. Nr. 50203071851

Adrese: Ganību dambis 25F, Rīga, LV-1005

A/S Swedbank

Kods: HABALV22

Konts: LV66HABA0551047558608

 

 

 1. REZULTĀTU APKOPOŠANA

 

 

17. NEAPSKATĪTIE GADĪJUMI 

Citus Nolikumā neapskatītus gadījumus risina Organizatori.

 

 

Apmeklējot pasākumu, aicinām rūpēties par savu un apkārtējo veselību, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus!

 

Liepājas mūzikas pusmaratons 2023