Sacensību video

Skatīt visus video
SIA Ezerkauliņi Agro

Statistika

eXTReMe Tracker

Galvenā Balva 21,0975km distancē

 

SIA “Ezerkauliņi Agro” galvenās balvas NOLIKUMS

 

 

 

  1. Balva

  

 

Galvenā balva - apmaksāta dalība kādā no paša dalībnieka izvēlēta Eiropas maratona, vai pusmaratona sacensībām. Balvas vērība 1500,- EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi), ar kuru paredzēts nosegt izvēlētā Eiropas skrējiena dalības maksu, transporta, viesnīcas un ēdināšanas izdevumus. Balva izmantojama viena gada periodā no saņemšanas brīža, līdz 10.05.2025.

 

 

  1. Balvas saņēmējs

 

 

Viens uzvērētājs vīriešu konkurencē un viena uzvarētāja sieviešu konkurencē Ezerkauliņi pusmaratonā 21.0975 km distancē.

 

 

  1. Balvas pasniegšana

 

 

Balvas ieguvējs/ieguvēja par savu Eiropas maratona vai pusmaratona izvēli var paziņot jebkurā paša izvēlētajā laikā, ar nosacījumu, ka izvēlētajam skrējienam jāiekļaujas termiņā līdz 10.05.2025.

 

Balvas ieguvējs/ieguvēja pēc izvēlēto Eiropas sacensību paziņošanas noslēdz abpusēju vienošanos par dalību izvēlētajās sacensībās (no dalībnieka puses) un to apmaksu (no SIA  “Ezerkauliņi Agro”, reģ.Nr.40203231134 puses). Vienošanās tiek atrunāti pušu tiesības un pienākumi. Pēc noslēgtās vienošanās balva 1500,- EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi) tiek pārskaitīta uz balvas saņēmēja norādīto bankas kontu. Nodokļus, kas saistīti ar balvas saņemšanu nomaksā balvas pasniedzējs  SIA “Ezerkauliņi Agro”.

10. Ezerkauliņi Salaspils pilsētas pusmaratons 2024

10. Ezerkauliņi Salaspils pilsētas pusmaratons 2024

24h ROJA Ultramarathon Festival 2024, Latvijas čempionāts 24h skrējienā

Siguldas akvatlons 2024, Rezultāti

Atbalstītāji

RITCMežusiliSportlandMana MadonaMylapsLabās balvas

Sadarbības partneri

LFSLTFLVS
Ventspils pusmaratons